ĐIỆN TỬ FA YouTube Stats

 • Total Views
  1.1M
 • Subscribers
  4.6K
  • Avg Daily Views
   565
  • Category
   Lifestyle_(sociology)
  • Total videos
   47
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

DESCRIPTION

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA ,SỬ LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - CÁCH DÙNG VÀ TRẢI NGHIỆM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 4.0

Subscribes

Views

Date Views Total views
2021-10-04 392 1,068,366
2021-10-05 349 1,068,715
2021-10-06 362 1,069,077
2021-10-07 308 1,069,385
2021-10-08 345 1,069,730
2021-10-09 323 1,070,053
2021-10-10 324 1,070,377
2021-10-11 226 1,070,603
2021-10-12 457 1,071,060
2021-10-14 0 1,071,553
2021-10-15 300 1,071,853
2021-10-16 305 1,072,158
2021-10-17 334 1,072,492
2021-10-18 251 1,072,743
2021-10-19 0 1,073,117