Yuki Bo YouTube Stats

 • Total Views
  2.4M
 • Subscribers
  13.6K
  • Avg Daily Views
   1,264
  • Category
   Music
  • Total videos
   21
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

DESCRIPTION

Âm nhạc và khám phá (vlogs)

Subscribes

Views

Date Views Total views
2021-10-04 687 2,368,947
2021-10-05 533 2,369,480
2021-10-06 629 2,370,109
2021-10-07 635 2,370,744
2021-10-08 665 2,371,409
2021-10-09 690 2,372,099
2021-10-10 712 2,372,811
2021-10-11 434 2,373,245
2021-10-12 748 2,373,993
2021-10-13 589 2,374,582
2021-10-14 677 2,375,259
2021-10-15 571 2,375,830
2021-10-16 519 2,376,349
2021-10-17 538 2,376,887
2021-10-18 348 2,377,235